Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego, wszystkim Parafianom i Przyjaciołom naszej parafii, składamy życzenia radosnego odkrywania prawdy, że „Bóg zawsze jest z nami”: jest obecny w tajemnicy naszych serc, w życiu rodzinnym, w środowisku pracy i we wspólnocie parafialnej.

                          Ks. proboszcz wraz z księżmi współpracownikami