MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE ZA

+ ZOFIĘ PRUSAK

odprawiane w parafii pw. św. Anny w Talne (Ukraina)

przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego

w terminie 1-30 maja 2019 r.

intencja od:

 1. Danuty Wojciechowskiej z synem Kamilem
 2. Tomasza Wojciechowskiego z rodz.
 3. Rodz. Zygmuntów
 4. Wacława Hojnar z rodz.
 5. Barbary Hojnar z rodz.
 6. Anny Hojnar z rodz.
 7. Marii Borowskiej z córkami
 8. Urszuli i Aleksandra Józefowskich
 9. Roberta i Agnieszki Jaskółka
 10. Agaty i Tomasza Michalik
 11. Koleżanek i Kolegów z Firmy EKO-WOD
 12. Koleżanek i Kolegów z Firmy EKO-WOD
 13. Kuzyna Zbigniewa Roli z rodz. z Siedlec
 14. Kuzynki Danuty Ruchała z rodz. z NS
 15. Kuzyna Edwarda Roli z rodz. z NS
 16. Lucyny i Marka Piekarskich
 17. Emilii Klimek
 18. Agaty i Franciszka Janisz z rodz.
 19. Zofii i Zygmunta Rosiek
 20. Kancelarii notarialnej Elżbiety Zygadło z pracownikami
 21. Pracowników Szkoły Podst. Nr 8 w NS
 22. Pracowników Szkoły Podst. Nr 8 w NS
 23. Pracowników Szkoły Podst. Nr 8 w NS
 24. Pracowników Szkoły Podst. Nr 8 w NS
 25. Pracowników Szkoły Podst. Nr 8 w NS
 26. Rodz. Michalików i Augustynków
 27. Piotra Wieczorka
 28. Marii i Leszka szewczyków z rodz. Wielogłów
 29. Urszuli i Jana Marszał
 30. Janusza Zyzaka z rodz.

 

 

Pragniemy z serca podziękować za przekazane intencje parafialne i ofiary.

Jest to bardzo duże wsparcie dla naszych niewielkich parafii.

BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

 1. Stanisław Inżyjewski

Proboszcz prokatedry w Kijowie

MSZE ŚW. GREGOWIAŃSKIE ZA

+ ZOFIĘ PRUSAK

odprawiane w parafii pw. św. Jana Pawła II w Worzelu – WSD (Ukraina)

przez ks. prob. Wiaczesława Konewskiego

w terminie 24 kwietnia do 23 maja 2019 r.

intencja od:

 1. Szatów z Bochni
 2. Elżbiety i Michała Noga
 3. Kuzyna Józefa Mółka z rodz.
 4. Chronowskich
 5. Kingi i Franciszka Gargas
 6. Gdowskich i Nowaków
 7. Koleżeństwa Jadwigi i Wacława Ogorzałek oraz Małgorzaty i Kazimierza Kuligowicz
 8. Straży Grobu Pańskiego
 9. Chrześnicy Beaty z rodz.
 10. Jowity i Grzegorza Węgłowskich-Król
 11. Chrześniaka Aleksandra z rodz.
 12. Pracowników Przychodni Stomat. DENTA
 13. Mółków z Czarnego Dunajca
 14. Rolów z Librantowej
 15. Koleżanek i Kolegów Marty z pracy
 16. Sąsiadów z klatki
 17. Anny Świgut
 18. Rozalii Łukasik
 19. Marii Prusak
 20. Barbary Bochenek
 21. Anny i Andrzeja Taras z dziećmi
 22. Magdaleny i Macieja Litwińskich z dziećmi
 23. Wojciecha i Agnieszki Bochenek z córką
 24. Mateusza i Katarzyny Bochenek
 25. Siostrzenicy Beaty z rodz.
 26. Siostrzenicy Agnieszki z rodz.
 27. Siostrzeńca Wiesława z rodz.
 28. Siostrzeńca Sławomira z rodz.
 29. Zarządu Przychodni Antidotum
 30. Pracowników Przychodni Antidotum

 

Pragniemy z serca podziękować za przekazane intencje parafialne i ofiary.

Jest to bardzo duże wsparcie dla naszych niewielkich parafii.

BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

 1. Stanisław Inżyjewski

Proboszcz prokatedry w Kijowie