Zapraszamy kandydatów z klas 8 na spotkanie organizacyjne! Obecność obowiązkowa! Wraz z rodzicem lub opiekunem.