Wielki Piątek Męki Pańskiej A.D.2022

~Odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud. O Jezu, dzięki Ci za Twej męki trud~
“Wykonało się!” /J 19,30/

Niech Bóg będzie uwielbiony w pięknym przebiegu tej Liturgii!

Fot. Anita Zielińska