RYCERZE ŚW. JANA PAWŁA II

Zakon Rycerzy Jana Pawła II (łac- Ordo Militiae Ioannis Pauli II) powstał jako dziękczynienie za dar beatyfikacji papieża Polaka świętego Jana Pawła II. Jego celem jest formowanie mężczyzn na wzór patrona zakonu św. Jana Pawła II. Podstawowymi zadaniami członków jest dążenie do świętości własnej i wszystkich wokół siebie, obrona wartości chrześcijańskich, promowanie duchowości świeckich mężczyzn i wsparcie dla duchowieństwa oraz pielęgnowanie patriotyzmu i miłości do ojczyzny. Każdy mężczyzna będący członkiem zakonu ma za zadanie swoim codziennym życiem dawać przykład życia  chrześcijańskiego przede wszystkim dla swoich bliskich ale również dla wszystkich spotkanych na co dzień. Wsparciem dla każdego brata jest właśnie wspólnota mężczyzn, którzy w taki sam sposób myślą i chcą według  zasad wiary chrześcijańskiej żyć i iść za przykładem patrona oraz dawać świadectwo wiary. Więcej na: https://rycerzejp2.com.pl/

Podstawową jednostką zakonu jest chorągiew, która powstaje w parafii gdzie rycerze chcą działać i wspierać kapłanów. Taka chorągiew w naszej parafii została powołana podczas Mszy św. pod przewodnictwem ks. infułata Adama Kokoszki 27 października 2019 roku jako pierwsza w diecezji tarnowskiej. W naszej parafii rycerze przyjęli na siebie obowiązek cotygodniowego uczestnictwa we wtorkowych nowennach do św. Jana Pawła II oraz wsparcie kapłanów we wszystkich działaniach, które wynikają z działalności naszej parafii. Do działalności w zakonie Jana Pawła II zaproszony jest każdy mężczyzna, który jest katolikiem i wie jak ważne jest świadczenie o Chrystusie i jego nauce i nie ma przeszkód do pełnego uczestnictwa  we Mszy Świętej. O bliższe informacje wystarczy skontaktować się z proboszczem ks. Zbigniewem lub z którymś z braci. Serdecznie zapraszamy.