RÓŻE RÓŻAŃCOWE W PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

Na czym polega działalność osób należących do Róż Różańcowych?

Członkowie Róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej prosimy o umocnienie wiary nadziei i miłości. Dzieje się tak dlatego, że będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.
Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji, albo zapomnieniem przez co mogą mieć grzech spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem zaniedbanie nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży cała grupa wyprosi mniej łask. Zatem impulsem do modlitwy powinna być chęć omodlenia intencji, którą dana Róża przedstawia Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej (źródło: http://przekopana.przemyska.pl/roze-zywego-rozanca/).

Zmiana Tajemnic – I niedziela miesiąca – godz. 8.00

 1. I Róża św. Jana Pawła II: zelator Mężyk Stanisław
 2. II Róża im. św. Rodziny: zelator Kiercz Elżbieta
 3. III Róża im. św. Rity: zelator Wańczyk Halina
 4. IV Róża im. św. Faustyny: zelator Żuchowicz Maria
 5. V Róża im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus: zelator Tokarz Alicja
 6. VI Róża im. św. Pio: zelator  Basiaga Zofia
 7. VII Róża im. bł. Michała Sopoćko: zelator Fyda Bogusława
 8. VIII Róża im. Matki Bożej Różańcowej: zelator Kwoka Maria
 9. IX Róża im. św. Barbary: zelator Misiewicz Halina
 10. X Róża im. św. Małgorzaty: zelator  Gródek Teresa
 11. XI Róża im. św. Krzysztofa: zelator Obrzut Stanisław
 12. XII Róża im. św. Rity: zelator  Ogorzałek Jadwiga
 13. XIII Róża im. św. Józefa: zelator Klimek Janina
 14. XIV Róża im. św. Franciszka
 15. XV Róża im. Matki Bożej Fatimskiej: zelator Darowska Julia
 16. XVI Róża im. św. Kingi Szołdra: zelator Basiaga Dagmara
 17. XVII Róża im. św. Alberta: zelator Jankiewicz Andrzej

Januszowa

Zmiana tajemnic – II niedziela miesiąca – godz. 10.15

 I Róża mężczyzn im. św. Józefa: zelator Leśniak Kazimierz

I Róża kobiet im. bł. Karoliny: zelator Lis Maria

II Róża kobiet im. św. Faustyny: zelator Leśniak Władysława

III Róża kobiet im. bł. Karoliny: zelator Łęczycka Małgorzata

 

Intencje Papieskie na rok 2020

Styczeń 2020

Intencja ewangelizacyjna: o promocję pokoju na świecie.
Módlmy się, aby chrześcijanie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej woli umacniali pokój i sprawiedliwość na świecie.


Luty 2020

Intencja powszechna: o usłyszenie wołania migrantów.
Módlmy się, aby głos braci migrantów, którzy wpadli w ręce przemytników, pozbawionych skrupułów, był usłyszany oraz wzięty pod uwagę.


Marzec 2020

Intencja ewangelizacyjna: za katolików w Chinach.
Módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.


Kwiecień 2020

Intencja powszechna: o wyzwolenie od uzależnień.
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.


Maj 2020

Intencja ewangelizacyjna: za diakonów.
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.


Czerwiec 2020

Intencja ewangelizacyjna: o drogę serca.
Módlmy się, aby ci, którzy cierpią odnaleźli swoje drogi życia, pozwalając się dotknąć Sercu Jezusa.


Lipiec 2020

Intencja powszechna: za nasze rodziny.
Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz rada.


Sierpień 2020

Intencja powszechna: za ludzi morza.
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują oraz żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.


Wrzesień 2020

Intencja powszechna: o szacunek dla zasobów planety.
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.


Październik 2020

Intencja ewangelizacyjna: za misję świeckich w Kościele.
Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączani w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.


Listopad 2020

Intencja powszechna: sztuczna inteligencja.
Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.


Grudzień 2020

Intencja ewangelizacyjna: za życie modlitwy.
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem była ożywiana przez Słowo Boże i przez życie modlitwy.