RÓŻE RÓŻAŃCOWE W PARAFII ŚW. JANA PAWŁA II

«Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca». (Jan Paweł II)

Na czym polega działalność osób należących do Róż Różańcowych?

Członkowie Róż starają się żyć według Ewangelii, która jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego. Na początku modlitwy różańcowej prosimy o umocnienie wiary nadziei i miłości. Dzieje się tak dlatego, że będąc w apostolstwie różańcowym ciągle uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, który przemawia, ufać Bogu i w Jego dzieło zbawienia oraz kochać Boga, a w Bogu i dla Boga ludzi.
Żywy Różaniec składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Każda Róża posiada dwadzieścia osób, z których każda odmawia codziennie jeden dziesiątek różańca czyli jedną tajemnicę, połączoną z rozważaniem. W ten sposób odmawiany jest w Róży codziennie cały Różaniec – dwadzieścia tajemnic. Jest to jakby wieniec różany składany u stóp Królowej.
Niektórzy ludzie obawiają się włączenia w modlitwę różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji, albo zapomnieniem przez co mogą mieć grzech spowodowany zaniedbaniem tej modlitwy. Tymczasem zaniedbanie nie pociąga za sobą zaciągnięcia grzechu. Po prostu z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży cała grupa wyprosi mniej łask. Zatem impulsem do modlitwy powinna być chęć omodlenia intencji, którą dana Róża przedstawia Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej (źródło: http://przekopana.przemyska.pl/roze-zywego-rozanca/).

Zmiana Tajemnic – I niedziela miesiąca – godz. 8.00

 1. I Róża św. Jana Pawła II: zelator Mężyk Stanisław
 2. II Róża im. św. Rodziny: zelator Kiercz Elżbieta
 3. III Róża im. św. Rity: zelator Wańczyk Halina
 4. IV Róża im. św. Faustyny: zelator Żuchowicz Maria
 5. V Róża im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus: zelator Tokarz Alicja
 6. VI Róża im. św. Pio: zelator  Basiaga Zofia
 7. VII Róża im. bł. Michała Sopoćko: zelator Fyda Bogusława
 8. VIII Róża im. Matki Bożej Różańcowej: zelator Kwoka Maria
 9. IX Róża im. św. Barbary: zelator Misiewicz Halina
 10. X Róża im. św. Małgorzaty: zelator  Gródek Teresa
 11. XI Róża im. św. Krzysztofa: zelator Obrzut Stanisław
 12. XII Róża im. św. Rity: zelator  Ogorzałek Jadwiga
 13. XIII Róża im. św. Józefa: zelator Klimek Janina
 14. XIV Róża im. św. Franciszka: zelator Ziajkowicz Bożena
 15. XV Róża im. Matki Bożej Fatimskiej: zelator Darowska Julia
 16. XVI Róża im. św. Kingi Szołdra: zelator Basiaga Dagmara
 17. XVII Róża im. św. Alberta: zelator Jankiewicz Andrzej
 18. XVIII Róża im. św. Michała Archanioła: zelator Wanda Dominik

Januszowa

Zmiana tajemnic – II niedziela miesiąca – godz. 10.15

 I Róża mężczyzn im. św. Józefa: zelator Leśniak Kazimierz

I Róża kobiet im. bł. Karoliny: zelator Lis Maria

II Róża kobiet im. św. Faustyny: zelator Leśniak Władysława

III Róża kobiet im. bł. Karoliny: zelator Łęczycka Małgorzata

 

Różaniec prowadzony przez wspólnotę Margaretka

Intencje Papieskie 2021

 


Styczeń 2021

Intencja ewangelizacyjna: Braterstwo ludzkie
Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.


Luty 2021

Intencja powszechna: Przemoc w stosunku do kobiet
Módlmy się w intencji kobiet — ofiar przemocy, aby były chronione przez społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane.


Marzec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Sakrament pojednania
Módlmy się o to, abyśmy przeżywali sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć się nieskończonym miłosierdziem Bożym.


Kwiecień 2021

Intencja powszechna: Podstawowe prawa
Módlmy się za osoby, które narażają swoje życie, walcząc o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w przeżywających kryzys demokracjach.


Maj 2021

Intencja powszechna: Świat finansów
Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami.


Czerwiec 2021

Intencja ewangelizacyjna: Piękno małżeństwa
Módlmy się w intencji ludzi młodych, którzy przygotowują się do małżeństwa przy wsparciu wspólnoty chrześcijańskiej — aby wzrastali w miłości, z wielkodusznością, wiernością i cierpliwością.


Lipiec 2021

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna
Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.


Sierpień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Kościół
Módlmy się za Kościół, aby otrzymał od Ducha Świętego łaskę i siłę do reformowania się w świetle Ewangelii.


Wrzesień 2021

Intencja powszechna: Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokonywali odważnych wyborów na rzecz stylu życia powściągliwego i ekologicznie zrównoważonego, ciesząc się z ludzi młodych, którzy się w to zdecydowanie angażują.


Październik 2021

Intencja ewangelizacyjna: Uczniowie misjonarze
Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii.


Listopad 2021

Intencja powszechna: Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na depresję albo burnout znajdowały u wszystkich wsparcie i światło, otwierające na życie.


Grudzień 2021

Intencja ewangelizacyjna: Katecheci
Módlmy się za katechetów, powołanych do głoszenia Słowa Bożego — aby byli jego odważnymi i kreatywnymi świadkami z mocą Ducha Świętego.

 

 

 

źródło: https://modlitwy24.pl/intencje-papieskie/