Rada Parafialna wybrana 15.10.2017r.

ks. Proboszcz Zbigniew Biernat – przewodniczący

ks. Marcin Kurmaniak

Czesław Bochniarz – ul. Hubala

Sławomir Żelasko – Januszowa

Stanisław Mężyk – ul. Sucharskiego

Eugeniusz Świerad – ul. Batalionów Chłopskich- zastępca przewodniczącego

Bogumiła Sowa – ul. Sucharskiego

Jadwiga Papaj – ul. Teligi

Kazimierz Leśniak – Januszowa

Agata Sekuła – ul. Batalionów Chłopskich

Grzegorz Klatka – ul. Samotna

Kazimierz Kosoń – ul. Sucharskiego 

Benjamin Małek – ul. Westerplatte