Drodzy Parafianie!

Chcemy Wam przedstawić projekt koncepcyjny nowego ołtarza głównego w naszej świątyni i ołtarzy bocznych w przestrzeni prezbiterium. Wysokość ołtarza głównego będzie wynosić ok.12 metrów. Ukazana zostanie cała Trójca Święta: Bóg Ojciec w płaskorzeźbie, Jezus Chrystus w obecnym tabernakulum i Duch Święty w witrażu wpisany w ołtarz. Pomiędzy płaskorzeźbą Boga Ojca a tabernakulum obraz św. Jana Pawła II wychodzącego ku nam. Po bokach czterech ewangelistów przedstawionych w figurach. Na górze postacie aniołów. Po lewej i prawej stronie dwa mniejsze ołtarze: Matki Bożej Fatimskiej i św. Józefa.

Jest to tylko projekt. Nigdy on nie odda w pełni tego, co zobaczymy na żywo. Mamy głęboką nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się wypełnić naszą świątynię pięknem sztuki sakralnej, która zawsze odsyła nas ku rzeczywistościom nadprzyrodzonym.

Wszystkich ofiarodawców polecamy modlitwie za wstawiennictwem św. Jana Pawła II.

Szczęść Boże!