PODZIAŁ NA GRUPY DLA KANDYDATÓW Z KLAS 8. PROSYMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z LISTĄ. O TERMINACH TYCH SPOTKAŃ BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO.

 

Kliknij tutaj!