Odpust parafialny i wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa Artura Ważnego (16-17 października 2021).
Dziękujemy wszystkim parafianom za zaangażowanie w to wydarzenie, wspólną modlitwę oraz świadectwo wiary!

Niech Bóg będzie uwielbiony!

św. Janie Pawle II – wstawiaj się za nami!

 

Fot. Agnieszka Szczurek