Zapraszamy wszystkich mężczyzn i młodzieńców na MĘSKI RÓŻANIEC
KAŻDEGO 16 DNIA MIESIĄCA O 20.00.
Będziemy się modlić za rodziny, o ochronę życia poczętego oraz za mężczyzn, aby sprostali wyzwaniom czasów.