Aspiranci

Ministranci

Lektorzy

REAKOLEKCJE – WAKACJE Z BOGIEM – 2019

Liturgiczna Służba Ołtarza

Wykaz turnusów

 

JURKÓW k. Dobrej (Ośrodek przy parafii) – 450 zł

26 VI – 6 VII 2019 r. – ministranci starsi oraz lektorzy

Zapisów dokonujemy w Wydziale Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Prowadzący: ks. Sylwester Brzeźny

 

KRYNICA ZDRÓJ (Ośrodek „Pogoń”)

7-17 VII 2019 r. – ministranci młodsi (szkoła podstawowa) – 550 zł

Zapisów dokonujemy w Wydziale Młodzieży Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Prowadzący: ks. Sylwester Brzeźny

 

Kołobrzeg

I turnus: 28 VI – 09 VII 2019 r.

II turnus: 9-20 VII 2019 r.

Organizator i prowadzący: ks. Paweł Król (parafia Rudka)

Zapisy na stronie: www.oazylso.manifo.com

 

Brenna – Ośrodek Spotkań i formacji Archidiecezji Katowickiej
im. św. Jadwigi Śląskiej

25 VII – 1 VIII 2019 r.

Organizator i prowadzący: ks. Jakub Jasiak (parafia Dobra)

Zapisy oraz wszelkie informacje: tel. 664 267 922

 

 

Zasady dokonywania zapisu na rekolekcje oazowe w Krynicy Zdroju oraz Jurkowie:

 

  1. Najlepiej przybyć osobiście do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży (rodzic, ksiądz Opiekun LSO). Wówczas przy wpisie wpłacamy całość kwoty (zaliczka nie jest przyjmowana) i pobieramy kartę oazową. Kartę oazową przywozimy do ośrodka w dniu rozpoczęcia oazy. Rodziców, którzy chcą wysłać swoich synów na oazę prosimy, aby zwrócili się w tej sprawie do księży Opiekunów ministrantów i lektorów na parafiach.
  2. Jeśli dokonujemy wpłaty na konto to należy wcześniej zadzwonić do Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży w Tarnowie i poinformować o tym i upewnić się czy na dany turnus są jeszcze miejsca (tel. 14 631 73 90; od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-12.00; 13.00-15.00). Następnie mailem (w pdf) prosimy przesłać dowód wpłaty (e-mail: wydzmlod@diecezja.tarnow.pl). Wówczas będzie dokonany wpis zgłoszonej osoby na listę uczestników. Po potwierdzonym wpisie drogą mailową prosimy o pobranie karty oazowej – plik dostępny na stronie: lso.tarnow.pl. Dokonując przelewu prosimy podać dane uczestnika oazy: nazwisko i imię, dokładny adres, klasa, parafia, nazwa ośrodka i turnus.

Numer konta: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej –

Bank Pekao SA w Tarnowie: 13 1240 1910 1111 0010 2349 9732.

  1. Kartę oazową należy dokładnie wypełnić (szczególnie ważna jest wizyta u lekarza pierwszego kontaktu) i podbić pieczęcią u ks. Proboszcza w danej parafii.
  2. Nie ma rezerwacji miejsc przez telefon.
  3. Spełnienie w/w warunków decyduje o kolejności wpisu na listę.
  4. Zapisy przyjmowane są do 15 czerwca br.

 

Uwaga! Wiele zakładów pracy dofinansowuje wyjazd dzieci pracowników także na oazy wakacyjne. Warto zapytać o taką możliwość. Ze swojej strony możemy wydać zaświadczenie o przekazaniu środków przez zakład pracy, ale nie mamy możliwości wystawienia faktury VAT. Osoby występujące o dofinansowanie z zakładu pracy prosimy więc o równoczesne zapytanie, jaki rodzaj poświadczenia wpłaty jest wymagany przez pracodawcę (niekiedy przyjmowane są tylko zaświadczenia o określonej treści) i konsultację z wydziałem.