Lektor

Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego. Ten stopień ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią.

Ceremoniarz

Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy: – przeprowadzenie próby liturgii, – czuwanie nad przebiegiem liturgii, – dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić, – podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, – ustawianie procesji na wejście i wyjście, – obsługa mikrofonu, – rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej, – interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do Wspólnoty Ministranckiej. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.
Opiekę nad lektorami i ceremoniarzami naszej parafii pełni ks. Rafał Gakan

Lista Lektorów

         Lektorzy

 1. Czelusta Józef
 2. Ćwikiel Tomasz
 3. Duda Andrzej
 4. Kokosza Filip
 5. Kokosza Rafał
 6. Noga Mateusz
 7. Rams Dominik
 8. Ruchała Miłosz
 9. Sadowy Piotr
 10. Wańczyk Kamil
 11. Zieliński Kamil
 12. Jakub Seruga
 13. Kacper Basiaga
 14. Oskar BasiagA
 15. Szymon Pietruszka
 16. Olek Kawecki
 17. Bałuszyński Daniel
 18. Giza Kamil
 19. Jasiński Krzysztof
 20. Kręcioch Oskar
 21. Repetowski Karol
 22. Sobczyk Adam
 23. Wielgus Jakub
 24. Jakub Fałowski

  Ceremoniarze

1.Adam Kozik

2.Damian Gródek

3.Rafał Kalisz

4.Dawid Mikołajczyk