Lektor

Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego. Ten stopień ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią.

Ceremoniarz

Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy: – przeprowadzenie próby liturgii, – czuwanie nad przebiegiem liturgii, – dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić, – podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, – ustawianie procesji na wejście i wyjście, – obsługa mikrofonu, – rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej, – interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do Wspólnoty Ministranckiej. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.
Opiekę nad lektorami i ceremoniarzami naszej parafii pełni ks. Rafał Gakan

Lista Lektorów:

 1. Kacper Basiaga
 2. Oskar Basiaga
 3. Karol Repetowski
 4. Piotr Sadowy
 5. Daniel Bałuszyński
 6. Józef Czelusta
 7. Andrzej Duda
 8. Adam Sobczyk
 9. Kamil Giza
 10. Krzysztof Jasiński
 11. Szymon Pietruszka
 12. Jakub Wielgus
 13. Damian Gródek
 14. Adam Kozik
 15. Kamil Wańczyk
 16. Bartłomiej Dudziński
 17. Karol Jasiński
 18. Szymon Jeż
 19. Nikodem Kocemba
 20. Szymon Mółka
 21. Łukasz Orsaczek
 22. Kacper Uryga
 23. Piotr Uryga
 24. Filip Puskarz
 25. Paweł Rosa
 26. Krzysztof Seruga
 27. Patryk Śliwa
 28. Szymon Kaczmarek
 29. Piotr Kozik
 30. Jan Fałowski
 31. Szymon Fałowski
 32. Stanisław Czelusta
 33. Szymon Liber
 34. Szymon Zieliński
 35. Jan Pulit

 

Ceremoniarze:

 

 1. Damian Gródek
 2. Adam Kozik
 3. Piotr Sadowy

 

Zarząd LSO:

 

Prezes – Piotr Sadowy

Vice Prezes – Kacper Basiaga

Sekretarz – Oskar Basiaga