Lektor

Ustanowiony do czytania fragmentów z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii. Może również podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy niema kantora (psałterzysty), może również wykonać psalm między czytaniami i śpiew przed Ewangelią. Każdy ministrant, który chce zostać lektorem, powinien przejść kurs poprawnego czytania i szacunku do Pisma Świętego. Ten stopień ministrancki obejmuje również posługę Psałterzysty, który wykonuje psalm między czytaniami oraz aklamację przed Ewangelią.

Ceremoniarz

Jest to najbardziej zaszczytna i najważniejsza posługa w formacji ministranckiej. Do obowiązków ceremoniarza należy: – przeprowadzenie próby liturgii, – czuwanie nad przebiegiem liturgii, – dawanie znaków celebransowi oraz asyście, co należy w danym momencie zrobić, – podawanie modlitw i dodatkowych tekstów celebransowi, – ustawianie procesji na wejście i wyjście, – obsługa mikrofonu, – rozpoczęcie modlitw przed i po Mszy Świętej, – interweniuje w nietypowych sytuacjach, które zakłócają przebieg liturgii, np. brak puryfikaterza, itp. Ceremoniarzem może więc zostać osoba, która dobrze zna liturgię i przeszła odpowiednie kursy. Ceremoniarz może też pełnić funkcję Animatora, który pomaga opiekunowi ministrantów w formacji osób należących do Wspólnoty Ministranckiej. Musi wykazywać się dużą wiedzą oraz umiejętnością pracy z dziećmi i młodzieżą.
Opiekę nad lektorami i ceremoniarzami naszej parafii pełni ks. Dariusz Dziedziak

Niedziela – luty 2020 r.- kwiecień 2020 r.

SŁUŻENIE

TYGODNIOWE

Rano Wieczór
Poniedziałek Kamil Giza Józef Czelusta,

Tomasz Ćwikiel,

Kamil Zieliński,

Kacper Basiaga,

Oskar Basiaga,

Damian Gródek,

Szymon Pietruszka,

Dominik Rams,

Wtorek Jakub Wielgus, Andrzej Duda,

Olek Kawecki,

Jakub Seruga,

Środa  

 

Rafał Kokosza,
Karol Repetowski,Daniel Bałuszyński,Dawid Mikołajczyk,Rafał Kalisz,Adam Sobczyk,
Czwartek Krzysztof Jasiński,

Oskar Kręcioch,

Piątek Adam Kozik. Jakub Fałowski.
Sobota  

Piotr Sadowy,

Kamil Wańczyk,

Filip Kokosza,

 

Mateusz Noga,
Godz. Lektor
6:30 Jakub Fałowski,

Kręcioch Oskar,

Sobczyk Adam,

Wielgus Jakub,

8:00 Piotr Sadowy,

Rafał Kalisz,

Adam Kozik,

Kamil Giza,

Jasiński Krzysztof.

9:30 Kacper Basiaga,

Oskar Basiaga,

Filip Kokosza,

Rafał Kokosza,

Dominik Rams,

Dawid Mikołajczyk,

Kamil Zieliński,

Karol Repetowski,

Olek Kawecki,

11:15 Msza św. z udziałem dzieci
12:30 Andrzej Duda,

Józef Czelusta,

Damian Gródek,

Tomasz Ćwikiel,

Daniel Bałuszyński

16:30 Jakub Seruga,

Miłosz Ruchała,

Szymon Pietruszka,

Mateusz Noga,

Lista Lektorów

         Lektorzy

 1. Czelusta Józef
 2. Ćwikiel Tomasz
 3. Duda Andrzej
 4. Kokosza Filip
 5. Kokosza Rafał
 6. Noga Mateusz
 7. Rams Dominik
 8. Ruchała Miłosz
 9. Sadowy Piotr
 10. Wańczyk Kamil
 11. Zieliński Kamil
 12. Jakub Seruga
 13. Kacper Basiaga
 14. Oskar BasiagA
 15. Szymon Pietruszka
 16. Olek Kawecki
 17. Bałuszyński Daniel
 18. Giza Kamil
 19. Jasiński Krzysztof
 20. Kręcioch Oskar
 21. Repetowski Karol
 22. Sobczyk Adam
 23. Wielgus Jakub
 24. Jakub Fałowski

  Ceremoniarze

1.Adam Kozik

2.Damian Gródek

3.Rafał Kalisz

4.Dawid Mikołajczyk