RUCH-ŚWIATŁO-ŻYCIE

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w kościele. Założycielem D.K jest sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki.
W rozwoju D.K. ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro.

DUCHOWOŚĆ

D.K zwraca uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

KRĄG

Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa-dla Niego i z miłości do Niego, aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu. Nad całością spotkania czuwa ksiądz-opiekun duchowy kręgu.

ZAINWESTUJ  W SWOJĄ  RODZINĘ

-zbliżysz się do Pana Boga i bliźniego
-poznasz nowych wspaniałych ludzi
-zdobędziesz przyjaciół
-rozwiążesz wiele swoich problemów
-nadasz cel swojemu życiu
-wzbogacisz siebie i innych
-poznasz siłę wspólnoty

W naszej parafii działa krąg rodzin od 7 lat. Opiekunem kręgu jest ksiądz Rafał Gakan.

Wszelkie pytania prosimy kierować do pary animatorskiej, Państwa Barbary i Mariusza Mliczków, pod numer 503-574-700.

PRZYJDŹ. JEZUS CIĘ ZAPRASZA!