Kręgi Rodzin

RUCH-ŚWIATŁO-ŻYCIE

DOMOWY KOŚCIÓŁ

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w kościele.Założycielem D.K jest sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki.
W rozwoju D. K ściśle współpracowała z założycielem siostra Jadwiga Skudro.

DUCHOWOŚĆ

D.K zwraca uwagę na duchowość małżeńską,czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem.Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej,która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

KRĄG

Małżeństwa gromadzą się w imię Chrystusa-dla Niego i z miłości do Niego,aby Go wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim w swoim życiu codziennym.Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu.Nad całością spotkania czuwa ksiądz-opiekun duchowy kręgu.

ZAINWESTUJ  W SWOJĄ  RODZINĘ

-zbliżysz się do Pana Boga i bliżniego
-poznasz nowych wspaniałych ludzi
-zdobędziesz przyjaciół
-rozwiążesz wiele swoich problemów
-nadasz cel swojemu życiu
-wzbogacisz siebie i innych
-poznasz siłę wspólnoty

W naszej parafii działa krąg rodzin od 4 lat.Opiekunem kręgu jest ksiądz Wiesław Wysowski.

PRZYJDŹ. JEZUS CIĘ ZAPRASZA.