Przedstawiamy Wam drodzy Parafianie KOMPLETNY
plan Wizyt Duszpasterskich 28.12.2019-24.01.2020 r.

Sobota (28.12.2019)
  1. od godziny 900Januszowa – 3 księży, rejon przy kaplicy 2 od godziny 1430
  2. od godziny 900ul. Librantowska od Januszowej – 1 ks.
Niedziela (29.12.2019)
  1. od godziny 1400 – ul. Chruśclicka – 2 księży (od nr 4 – 1 ks. i od numeru 45a – 1 ks.)
  2. od godziny 1730ul. Sucharskiego 1 – 2 księży
Poniedziałek (30.12.2019)
  1. od godziny 900Naściszowa – 2 księży (1 ks. od Librantowej, 1 ks. od granicy miasta)
  2. od godziny 1200ul. Andersa  – 1 ks. od początku i 1 ks. od końca.
  3. od godziny 1200ul. Teligii – 1 ks. rozpoczęcie od numeru 1
Wtorek (31.12.2019)
  1. od godziny 1200ul. Samotna i Partyzantów/domy/ – 1 ks.
  2. od godziny 1200ul. Sucharskiego 2-48 / domy/  – 1 ks.
  3. od godziny 1200ul. Okulickiego – 1 ks.
  4. od godziny 1200ul. Beskidzka – 1 ks.
Środa (1.01.2020)
  1. od godziny 1730ul. Sucharskiego 5 – 2 księży (1 ks. początku, 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1730ul. Sucharskiego 15 – 2 księży (1 ks. od początku, 1 ks. od końca)
Czwartek (2.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Sucharskiego 21– 2 księży (1 ks. od początku, 1 ks. od końca)
Piątek (3.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Sucharskiego 62– 1 ks. od numeru 1
Sobota (4.01.2020)
  1. od godziny 900ul. Grabowa – 1 ks. od ul. Barskiej
  2. od godziny 900ul. Leśna i Norwida – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca).
  3. od godziny 1200ul. Batalionów Chł. 2-43 / domy / – 1 ks. od numeru 2
Niedziela (5.01.2020)
  1. od godziny 1400ul. Sucharskiego 11 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1730ul. Sucharskiego 64 – 1 ks.
Poniedziałek (6.01.2020)
  1. od godziny 1400ul. Sucharskiego 17– 1 ks.
  2. od godziny 1400ul. Sucharskiego 13 – 1 ks.
  3. od godziny 1730ul. Sucharskiego 3 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca).
Wtorek (7.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Sucharskiego 66 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Sucharskiego 46 – 1 ks.
Środa (8.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Sucharskiego 44 – 2 księży (1 ks. 1600 od początku i od 1730 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Sucharskiego 23 – 1 ks.
  3. od godziny 1600ul. Sucharskiego 58 – 1 ks.
Czwartek (9.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Sucharskiego 60 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Westerplatte 48 – 1 ks.
Piątek (10.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Sucharskiego 54 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Sucharskiego 56 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
Sobota (11.01.2020)
  1. od godziny 900ul. Barska /domy/ od Łubinki do granicy miasta – 2 księży (1 ks. od Łubinki,
   1 ks. od granicy miasta)
  2. od godziny 1200 – ul. Batalionów Chłopskich 24 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
Niedziela  (12.01.2020)
  1. od godziny 1430ul. Batalionów Chłopskich 22 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1730ul. Batalionów Chłopskich 20 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
Poniedziałek (13.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Barska 63, 65 oraz domy do Łubinki– 1 ks.
  2. od godziny 1600ul. Sucharskiego 19 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  3. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 8 – 1 ks.
Wtorek (14.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 6 – 2 księży (1 ks. od Łubinki i 1 ks. od Lwowskiej)
  2. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 10 – 1 ks.
Środa (15.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Westerplatte domy– 1 ks.
  2. od godziny 1600ul. Westerplatte 24 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
Czwartek (16.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 12 – 1 ks.
  2. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 14 – 1 ks.
  3. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 16 – 1 ks.
Piątek (17.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Barska 12– 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Barska 10 – 1 ks.
  3. od godziny 1600ul. Barska 14 – 1 ks.
Sobota (18.01.2020)
  1. od godziny 1000ul. Hubala 6– 1 ks. od numeru 1
  2. od godziny 1000ul. Partyzantów 16 – 1 ks. od numeru 1
  3. od godziny 1000ul. Partyzantów 14 – 1 ks. od numeru 1
  4. od godziny 1000ul. Partyzantów 7 – 1 ks. od numeru 1
Niedziela (19.01.2020)
  1. od godziny 1430ul. Hubala 1 – 1 ks.
  2. od godziny 1430ul. Hubala 2 – 1 ks.
  3. od godziny 1730ul. Hubala 3– 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
Poniedziałek (20.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Hubala 5 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Hubala 8 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
Wtorek (21.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Hubala 10 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Barska 8 – 1 ks.
Środa (22.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Hubala 4 – 1 ks.
  2. od godziny 1600ul. Partyzantów 1 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  3. od godziny 1600ul. Hubala 7 – 1 ks.
Czwartek (23.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Batalionów Chłopskich 4 – 1 ks.
  2. od godziny 1600ul. Partyzantów 5 – 1 ks.
  3. od godziny 1600ul. Partyzantów 6 – 1 ks.
Piątek (24.01.2020)
  1. od godziny 1600ul. Partyzantów 4 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)
  2. od godziny 1600ul. Partyzantów 3 – 2 księży (1 ks. od początku i 1 ks. od końca)