Klub seniora – Jutrzenka

W dniu 21 września 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie seniorów naszej parafii. Celem spotkania było powołanie do działalności Klubu Seniora. Potkanie zainicjował proboszcz naszej parafii ks. Zbigniew Biernat, który wyszedł naprzeciw oczekiwaniom środowiska emerytów i rencistów. Na spotkanie przybyła dość liczna grupa parafian-seniorów, którzy wyrazili chęć przynależności do Klubu. Założenie i cele powołania Klubu przedstawił parafianom-senior Adam Misiewicz. W swoim wystąpieniu przybliżył temat aktywizacji seniorów. Na tym spotkaniu również został powołany Zarząd Klubu w kład którego weszli:

Przewodniczący – Adam Misiewicz

Z-ca przewodniczącego – Stanisław Mężyk

Sekretarz – Halina Misiewicz

Skarbnik – Jolanta Bolisęga

Opiekun klubu – ks. Zbigniew Biernat

Spotkania Klubu Seniora odbywają się w III poniedziałek miesiąca o godzinie 1815
Serdecznie zapraszamy!