MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE ZA

+ STANISŁAWA TWARDOWSKIEGO

odprawiane w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Umaniu (Ukraina)

przez ks. prob. Józefa Lipieckiego

w terminie od  23 kwietnia do 22 maja 2019 r.

intencja od:

 1. Urszuli i Jana Mika z rodz.
 2. Anity z rodz. i Macieja Pawżnik
 3. Alicji Chochla
 4. Mirosławy i Henryka Miczółek z rodz.
 5. Anny i Adama Mika z rodz.
 6. Bogusławy i Stanisława Oleksy
 7. Alberta i Dominiki Oleksy z dziećmi
 8. Bronisławy i Jana Kurzeja
 9. Bożeny i Kazimierza Orleckich
 10. Szwagra Kazimierza z rodz.
 11. Rodz. Bochenków
 12. Janiny i Zbigniewa Zygmuntów
 13. Pracowników Firmy Prospona
 14. Pracowników Firmy Prospona
 15. Pracowników Firmy Prospona
 16. Pracowników Firmy Prospona
 17. Pracowników Firmy Prospona
 18. Pracowników Firmy Prospona
 19. Kolegów z warsztatu Firmy Prospona
 20. Kolegów z warsztatu Firmy Prospona
 21. Rodz. Mieczysława Chorowskiego z Nawojowej
 22. Władysława Nowak z rodz. z Popadowej
 23. Jana Lelito z N. S.
 24. Jana Lelito z rodz.
 25. Kolegów z działu nap. Newag
 26. Kolegów z działu nap. Newag
 27. Kolegów z działu nap. Newag
 28. Kuzynki Małgorzaty Dutka
 29. Kuzynki Grażyny z rodz.
 30. Renaty i Jana Basiagów

 

 

 

Pragniemy z serca podziękować za przekazane intencje parafialne i ofiary.

Jest to bardzo duże wsparcie dla naszych niewielkich parafii.

BÓG ZAPŁAĆ!

 

 

ks. Stanisław Inżyjewski

Proboszcz prokatedry w Kijowie