MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE

odprawiane w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)

w terminie od 1-30.03. 2019 r.

intencja od:

 1. Od Sąsiadów z bloku nr 8
 2. Od Sąsiadów z bloku nr 8
 3. Od Sąsiadów z bloku nr 8
 4. Od Sąsiadów z bloku nr 8
 5. Od Sąsiadów z bloku nr 8
 6. Janiarczyk Janusz z rodz.
 7. Kolegów z pracy – Sekcja Eksploracji PKP – Pion Budynków
 8. Kolegów z pracy – Sekcja Eksploracji PKP – Pion Budynków
 9. Marii i Teofila Jasińskich
 10. Kingi i Mariusza Jasińskich z rodz.
 11. Teresy i Stefana Głód z rodz.
 12. Gabrieli i Dawida Głód z rodz.
 13. Kingi i Arkadiusza Popiół z rodz.
 14. Sylwii i Piotra Kołodziej z rodz.
 15. Kazimiery i Władysława Bukowiec z Leksandrowej
 16. Rodz. Łacnych z N. Wiśnicza
 17. Haliny i Stanisława Stępień z rodz.
 18. Elżbiety Jasińskiej z rodz.
 19. Magdaleny i Andrzeja Cebula z Kamienicy
 20. Marii i Józefa Cebula z Kamienicy
 21. Rodz. Jania z Głębokiego
 22. Rodz. Mobańskich z Dąbrowy Górniczej
 23. Brata Jana z żoną
 24. Rodz. Źiałka z Głębokiego
 25. Anny, Alicja, Adama i Pawła Świdrak
 26. Zarządu Firmy Huzar
 27. Zarządu Firmy Huzar
 28. Zarządu Firmy Huzar
 29. Pracowników Firmy Huzar
 30. Pracowników Firmy Huzar

 

Pragniemy z serca podziękować za przekazane intencje parafialne i ofiary.

Jest to bardzo duże wsparcie dla naszych niewielkich parafii.

BÓG ZAPŁAĆ!