+ Teresa Bochenek


+ Maria Wójs

+ Paweł Smaga


+ Stanisław MIGACZ      Msze gregoriańskie na Ukrainie


+ Zbigniew WAJDA


+ Joachim WAŃCZYK


+ Krzysztof Dąbrowski


+ Jan KAWIK       Pozostałe intencje


+ Katarzyna Śledzińska – Msze gregoriańskie


+ Zbigniew JACAK    Pozostałe intencje


+ Zofia HABAS       Pozostałe intencje


+ Leszek BAŁUSZYŃSKI     Pozostałe intencje


+ Mieczysław KOŁODZIEJ


+ Andrzej MAJCA     Msze na Ukrainie


+ Kazimierz POPIELA   Msze na Ukrainie


+ Jacek PIETRUSZKA    Msze na Ukrainie     


+ Izabela BOCHENEK   Msze na Ukrainie


+ Jan LELITO     Msze na Ukrainie     


+ Grzegorz ZYGMUNT     Msze na Ukrainie


+ Jerzy FIAŁEK


+ Jan OLEKSY


+Salomea Sabina WYSOWSKA      Pozostałe intencje


+ Stanisław ROMAN


+ Marianna Lidwin    Msze na Ukrainie


+ Eugeniusz Lange    Msze na Ukrainie


+ Tadeusz Żelazko     Msze na Ukrainie


+ Bolesław Czup


+ Andrzej Król       Msze Święte na Ukrainie


+ Teresa Lelito     Msze Święte na Ukrainie


+ Wioletta Szlag    Msze Święte na Ukrainie


+ Tadeusz Tokarz     Msze Święte na Ukrainie


+ Stanisław Rzońca


+ Krystyna Bieniek


+ Ryszard Majcher – Msze gregoriańskie


+ Czesława Szczygieł     Msze Święte na Ukrainie


+Ryszard Majcher      Msze Święte na Ukrainie


+Marta Bochenek     Msze Święte na Ukrainie


+Ryszard Kopczyński    Msze Święte na Ukrainie


Pozostałe intencje mszalne sprawowane poza parafią za śp. Jana Kowakowskiego i śp. Stanisława Kalisza


+ Stanisław Michalik    Msze poza parafią


+ Wiesław Kłap    Msze poza parafią


+ Ludwik Sierota. Msze gregoriańskie na Ukrainie


+ Stanisław Korusiewicz     Msze poza parafią


+ Tomasz Obrzut    Msze poza parafią   Pozostałe intencje (wakacje 2021)


+ Domicela Krawczyńska


+ Józef Bodziony    Msze gregoriańskie na Ukrainie


+ Edward Karwala    Msze na Ukrainie


+ Teresa Nieć   Msze na Ukrainie 


+ Mieczysław Kustra


+ Ludwik Sierota    Msze na Ukrainie


+ Tadeusz Citak     Msze na Ukrainie


+ Mirosław Biel    Msze na Ukrainie


+ Natalia Marzec    Msze gregoriańskie     u Sióstr Dominikanek w klasztorze w Mielżynie    Pozostałe intencje


+ Zenon Leśniak


+ Robert Dunikowski     Msze gregoriańskie


+Roman Kolat  Msze gregoriańskie   Pozostałe intencje


+ Władysława Mazurkiewicz    Msze gregoriańskie oraz pozostałe intencje


+ Ludwika Zawada


+ Józefa Smoleń (f)    Msze Święte gregoriańskie


+ Zygmunt Hajduga    Msze na Ukrainie


+ Janusz Wańczyk    Msze gregoriańskie


+ Józef Smoleń    Msze gregoriańskie


+ Stanisław Mrzygłód    Msze gregoriańskie I    II   III   IV    Pozostałe intencje


+ Krzysztof Pycha    Pozostałe intencje


+ Zofia Góra      Msze Święte gregoriańskie


+ Małgorzata Fedyna


+ Ewa Bodziony-Oleksy    Msze Święte gregoriańskie   Pozostałe intencje (wakacje 2021)


+ Maria Smoroń   Pozostałe intencje (wakacje 2021)


+ Andrzej Pałka


+ Jan Rembiasz    Msze gregoriańskie    Pozostałe intencje (wakacje 2021)


+ Józef Boruch     Msze gregoriańskie    III Gregorianki    Pozostałe intencje


+ Marian Popiela  I gregorianka  II gregorianka   III gregorianka   IV gregorianka    Pozostałe intencje (wakacje 2021)


+ Stanisław Żuchowicz     Msze Święte na Ukrainie     Pozostałe intencje (wakacje 2021)


+ Bronisław Pawlak   pozostałe intencje


+ Andrzej Borkowski    Msze Święte na Ukrainie


+ Maria Małek     Msze Święte gregoriańskie (1)      Msze Święte gregoriańskie (2)


+ Maria Rola


+ Józef Pazgan


+ Ludwik Kamiński   pozostałe intencje


+ Władysław Biernacki


+ Bronisław Malik


+ Anna Górowska


+ Franciszek Majewski


+ Krystyna Filip   Msze Święte gregoriańskie (1)    Msze Święte gregoriańskie (2)   Pozostałe intencje

+ Jan Szołdrowski   Msze Święte gregoriańskie   Pozostałe intencje


+ Ewa Korzeń


+ Stanisław Ociepka


+ Antoni Ślipek       Msze Święte gregoriańskie


+ Elżbieta Jurkowlaniec – intencje odprawiane w parafii


+ Elżbieta Stężowska – intencje odprawiane w parafii


+ Adela WAŚKO  greg. 1.09-1.10.2020 r. intencje w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego


 

+ Krzysztof PORĘBA  greg. 11.08-09.09.2020 r. intencje w parafii konkatedralnej pw. św. Alessandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Kanclerza Witalija Kwapisza

 


+ Krzysztof PORĘBA  greg. 12.08-10.09.2020 r. intencje w parafii pw. św. Jana Nepomucena w Pułyny (Ukraina)
przez ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego

 


+ Paweł OGORZAŁEK  greg. 1-30.09.2020 r. intencje w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Aleksandra Aniskowa

 


+ Paweł OGORZAŁEK  greg. 1-30.08.2020 r. intencje w parafii pw. św. Wacława w Żytomierzu (Ukraina)
przez ks. prob. Wiktora Makowskiego

 


+ Paweł OGORZAŁEK  greg. 1-30.08.2020 r. intencje odprawiane w Katedrze pw. św. Zofii w Żytomierzu (Ukraina)
przez ks. prob. Wiktora Makowskiego

 

 + Jacek KRAKOWSKI  intencje w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)

 


+ Jan CEBULA greg. 1.06 – 30.06.2020 r. odprawiane w parafii św. Barbary w Berdyczowie (Ukraina)
przez ks. Sergieja Kachanowicza

 


+ Jerzy WIKTOROWSKI. 9.05 – 17.06.2020 r. odprawiane w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. dk. dr Jacka Jana Pawłowicza

 


+ Jerzy KUŹMA greg. 27.04 – 26.05.2020 r. odprawiane w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Olewsku (Ukraina)
przez ks. prob. Leona Lipieckiego

 


+ Grzegorz POPIELA greg. 27.04 – 26.05.2020 r. odprawiane w parafii św. Anny w Talne (Ukraina)
przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego

 


 

+ Grzegorz POPIELA greg. 21.04 – 20.05.2020 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Kanclerza Witalija Kwapisza

 


+ Stanisław BULANDA greg. 14.04 – 15.05.2020 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego

 


+ JERZY WIKTOROWSKI greg. 01.02 – 02.03.2020 r. w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Smile (Ukraina) przez ks. prob. Józefa Lipieckiego

 


+ MARIAN RUCHAŁA greg. 13.01-11.02.2020 r. odprawiane w parafii p.w. św. Anny w Talne (Ukraina) przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego

 


+ Anna KURZEJA greg. 11.11 do 10.12. 2019 r. w parafii p.w. św. Barbary w Berdyczowie (Ukraina)
przez ks. Sergieja Kahanowicza

 


+ Helena OBRZUT greg. 07.10 do 05.11. 2019 r. w parafii p.w. św. Marka Ewangelisty w Berdyczowie (Ukraina) przez ks. prob. Andrzeja Kowalewskiego

 


+ Jan BARTKIEWICZ greg. 15.10 do 13.11. 2019 r. w parafii p.w. św. Jana Pawła II w Worzelu (Ukraina) przez ks. prob. Wiaczesława Konewskiego


+ Helena ZIELIŃSKA greg. 14.10 do 12.11.2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. prob. Stanisława Inżyjewskiego


+ Helena ZIELIŃSKA greg. 14.10 do 12.11.2019 r. w parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła w Niżynie (Ukraina) – przez ks. prob. Witalija Prylepę


+ Helena ZIELIŃSKA greg. 1-30.10.2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. Siergieja Kahanowicza


+ Barbara ORACZ greg. od 1-30 września 2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. Sergieja Kahanowicza


+ Barbara ORACZ greg. 19.08 do 17.09.2019 r.w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Smile (Ukraina) – przez ks. prob. Józefa Lipieckiego


+ Bolesław BACIA greg. 26.08-24.09.2019 r. w parafii p.w. św. Anny w Talne (Ukraina) – przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego


+ Teresa STROJEK greg. 01.09-30.09.2019 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego


+ Maria NUREK greg. 19.08-17.09.2019 r. w parafii Zesłania Ducha św. w Makarowie (Ukraina) – ks. Prob. Olega Kozaczenko


+ Jerzy PAJOR greg. 8.07-6.08.2019 r. w parafii pw.Podwyższenia Krzyża św w Olewsku (Ukraina) – ks. prob. Leon Lipiecki


+ Zofia Prusak greg. 1-30.05.2019 r. w parafii pw. św. Anny w Talne (Ukraina)


+ Zofia Prusak greg. 24.04-23.05.2019 r. w parafii pw. św. Jana Pawła II w Worzelu – WSD (Ukraina)


+ Stanisław Twardowski greg. 1-30.05.2019. Kijów. Ukraina


+ Stanisław Twardowski greg. 23.04-22.05.2019 r. Humań. Ukraina


+ Bernadeta Sowa greg. 22.04.-21.05.2019 r. Olewsk. Ukraina


+ Stanisław Szostek greg. 21.02.-22.03.2019 r.


+ Józef Maślanka, greg. 1-30.03.2019. r. Kijów.


+ Krzysztof Basta greg. 7.03-5.04. 2019 r. Kijów.