† Jacek KRAKOWSKI  intencje w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)

 


 

† Jan CEBULA greg. 1.06 – 30.06.2020 r. odprawiane w parafii św. Barbary w Berdyczowie (Ukraina)
przez ks. Sergieja Kachanowicza

 


† Jerzy WIKTOROWSKI. 9.05 – 17.06.2020 r. odprawiane w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. dk. dr Jacka Jana Pawłowicza

 


† Jerzy KUŹMA greg. 27.04 – 26.05.2020 r. odprawiane w parafii Podwyższenia Krzyża św. w Olewsku (Ukraina)
przez ks. prob. Leona Lipieckiego

 


† Grzegorz POPIELA greg. 27.04 – 26.05.2020 r. odprawiane w parafii św. Anny w Talne (Ukraina)
przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego

 


 

† Grzegorz POPIELA greg. 21.04 – 20.05.2020 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Kanclerza Witalija Kwapisza

 


† Stanisław BULANDA greg. 14.04 – 15.05.2020 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina)
przez ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego

 


JERZY WIKTOROWSKI greg. 01.02 – 02.03.2020 r. w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Smile (Ukraina) przez ks. prob. Józefa Lipieckiego

 


MARIAN RUCHAŁA greg. 13.01-11.02.2020 r. odprawiane w parafii p.w. św. Anny w Talne (Ukraina) przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego

 


Anna KURZEJA greg. 11.11 do 10.12. 2019 r. w parafii p.w. św. Barbary w Berdyczowie (Ukraina)
przez ks. Sergieja Kahanowicza

 


Helena OBRZUT greg. 07.10 do 05.11. 2019 r. w parafii p.w. św. Marka Ewangelisty w Berdyczowie (Ukraina) przez ks. prob. Andrzeja Kowalewskiego

 


Jan BARTKIEWICZ greg. 15.10 do 13.11. 2019 r. w parafii p.w. św. Jana Pawła II w Worzelu (Ukraina) przez ks. prob. Wiaczesława Konewskiego


Helena ZIELIŃSKA greg. 14.10 do 12.11.2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. prob. Stanisława Inżyjewskiego


Helena ZIELIŃSKA greg. 14.10 do 12.11.2019 r. w parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła w Niżynie (Ukraina) – przez ks. prob. Witalija Prylepę


Helena ZIELIŃSKA greg. 1-30.10.2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. Siergieja Kahanowicza


Barbara ORACZ greg. od 1-30 września 2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. Sergieja Kahanowicza


Barbara ORACZ greg. 19.08 do 17.09.2019 r.w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Smile (Ukraina) – przez ks. prob. Józefa Lipieckiego


Bolesław BACIA greg. 26.08-24.09.2019 r. w parafii p.w. św. Anny w Talne (Ukraina) – przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego


Teresa STROJEK greg. 01.09-30.09.2019 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego


Maria NUREK greg. 19.08-17.09.2019 r. w parafii Zesłania Ducha św. w Makarowie (Ukraina) – ks. Prob. Olega Kozaczenko


Jerzy PAJOR greg. 8.07-6.08.2019 r. w parafii pw.Podwyższenia Krzyża św w Olewsku (Ukraina) – ks. prob. Leon Lipiecki


Zofia Prusak greg. 1-30.05.2019 r. w parafii pw. św. Anny w Talne (Ukraina)


Zofia Prusak greg. 24.04-23.05.2019 r. w parafii pw. św. Jana Pawła II w Worzelu – WSD (Ukraina)


Stanisław Twardowski greg. 1-30.05.2019. Kijów. Ukraina


Stanisław Twardowski greg. 23.04-22.05.2019 r. Humań. Ukraina


Bernadeta Sowa greg. 22.04.-21.05.2019 r. Olewsk. Ukraina


Stanisław Szostek greg. 21.02.-22.03.2019 r.


Józef Maślanka, greg. 1-30.03.2019. r. Kijów.


Krzysztof Basta greg. 7.03-5.04. 2019 r. Kijów.