† Intencje gregoriańskie

† Anna KURZEJA  greg. 11.11 do 10.12. 2019 r. w parafii p.w. św. Barbary w Berdyczowie (Ukraina)
przez ks. Sergieja Kahanowicza

 


† Helena OBRZUT  greg. 07.10 do 05.11. 2019 r. w parafii p.w. św. Marka Ewangelisty w Berdyczowie (Ukraina) przez ks. prob. Andrzeja Kowalewskiego

 


† Jan BARTKIEWICZ  greg. 15.10 do 13.11. 2019 r. w parafii p.w. św. Jana Pawła II w Worzelu (Ukraina) przez ks. prob. Wiaczesława Konewskiego


† Helena ZIELIŃSKA  greg. 14.10 do 12.11.2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. prob. Stanisława Inżyjewskiego


† Helena ZIELIŃSKA  greg. 14.10 do 12.11.2019 r. w parafii p.w. św. App. Piotra i Pawła w Niżynie (Ukraina) – przez ks. prob. Witalija Prylepę


† Helena ZIELIŃSKA  greg. 1-30.10.2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. Siergieja Kahanowicza


† Barbara ORACZ  greg. od 1-30 września 2019 r. w parafii konkatedralnej p.w. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – przez ks. Sergieja Kahanowicza


† Barbara ORACZ  greg. 19.08 do 17.09.2019 r.w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Smile (Ukraina) – przez ks. prob. Józefa Lipieckiego


† Bolesław BACIA  greg. 26.08-24.09.2019 r. w parafii p.w. św. Anny w Talne (Ukraina) – przez ks. prob. Witalija Potemkowskiego


† Teresa STROJEK  greg. 01.09-30.09.2019 r. w parafii konkatedralnej pw. św. Aleksandra w Kijowie (Ukraina) – ks. Prob. Stanisława Inżyjewskiego


† Maria NUREK greg. 19.08-17.09.2019 r.  w parafii Zesłania Ducha św. w Makarowie (Ukraina) – ks. Prob. Olega Kozaczenko


† Jerzy PAJOR greg. 8.07-6.08.2019 r.  w parafii pw.Podwyższenia Krzyża św w Olewsku (Ukraina) – ks. prob. Leon Lipiecki


† Zofia Prusak greg. 1-30.05.2019 r.  w parafii pw. św. Anny w Talne (Ukraina)


† Zofia Prusak greg. 24.04-23.05.2019 r.  w parafii pw. św. Jana Pawła II w Worzelu – WSD (Ukraina)


† Stanisław Twardowski greg. 1-30.05.2019. Kijów. Ukraina


† Stanisław Twardowski greg. 23.04-22.05.2019 r. Humań. Ukraina


† Bernadeta Sowa greg. 22.04.-21.05.2019 r. Olewsk. Ukraina


† Stanisław Szostek greg. 21.02.-22.03.2019 r.


† Józef Maślanka, greg. 1-30.03.2019. r. Kijów.


† Krzysztof Basta greg. 7.03-5.04. 2019 r. Kijów.