Początek

Pierwszym etapem powstania parafii była decyzja ówczesnego proboszcza Bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. Andrzeja Jeża o pozyskaniu działki pod budowę kościoła. Lokalizacja przyszłej parafii znalazła się nad rzeką Łubinką przy ul. Partyzantów. Zostały zakupione działki o powierzchniach 0,44 ha przy Partyzantów, 0,12 ha przy ul. Batalionów Chłopskich. Twórcą projektu koncepcyjnego zespołu sakralnego, a więc kościoła oraz plebani wraz z domem parafialnym został mgr inż. Grzegorz Ratajski z Tychów. Powierzchnia kościoła wraz z chórem, emporami oraz zakrystią to 844 m3. Budynek zaprojektowano jako jednonawowy z transeptem czyli nawą prostopadłą do osi kościoła oddzielającą część główną świątyni od prezbiterium. Kościół powstanie na planie krzyża i zyska charakter miejsca świętego w którym kontempluje się krzyż oczekując nadejścia Zbawiciela.

Rok 2010

Początkiem tworzenia się wspólnoty można przyjąć dzień 30.10.2010 r. Tego dnia
w związku z zakończeniem Misji Świętych w parafii Św. Małgorzaty odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Uczestniczyło w niej około 2,5 tysiąca wiernych. Wyruszono z Bazyliki w stronę osiedli: Barskie i Westerplatte niosąc na swoich ramionach ważący ponad 100 kg, wysoki na 4 metry drewniany Krzyż. Krzyż Misyjny niesiony był przez przedstawicieli poszczególnych stanów: mężczyzn, młodzież, kapłanów i małżeństwa. Po dotarciu na miejsce budowy nowego kościoła nastąpił obrzęd poświęcenia i adoracji Krzyża Misyjnego. 24/25.12.2010 r. w noc Bożego Narodzenia pod tym krzyżem celebrowana była pierwsza pasterka.

Rok 2011

W Wielką sobotę (2011 r.) nad Łubinką miało miejsce błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Maj 2011 r. to ponowne wspólne spotkania przy krzyżu i pod przewodnictwem kapłana odprawiane nabożeństwa majowe szczególnie w intencji prac związanych z przygotowaniem dokumentacji budowy nowego kościoła. W niedzielę 8 maja 2011 r. na placu przy Krzyżu celebrowana była Msza Św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II (01.05.2011 r.), który został patronem powstającej parafii. W czerwcu 2011 r. w Starym Sączu ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie Krwi bł. Jana Pawła II ks. Zbigniewowi Biernatowi.

Rok 2012

Dnia 23.02.2012 r. – rozpoczęto budowę kaplicy przy ul. Partyzantów, w której na czas budowy kościoła celebrowane będą nabożeństwa. Zaś 14.10.2012 r. na Jasnej Górze odbyło się uroczyste poświęcenie dzwonu Jana Pawła II. Ten dar ufundowany został przez Spółkę Sądeckie Wodociągi. Poświęcenia dokonał ks. biskup Andrzej Jeż. W noc Bożego Narodzenia 2012 r. odbyła się kolejna pasterka już w murach kaplicy. Kaplica organizacyjnie należała jeszcze do parafii Św. Małgorzaty, ale odprawiane były już tu regularnie Msze Św.i nabożeństwa.

Rok 2013

Podczas nabożeństwa majowego (03.05.2013 r.) wierni modlili się przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia nawiedzającej naszą parafię. Dnia 06.08.2013 r. podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Parafii Św. Małgorzaty ks. biskup Andrzej Jeż ogłosił decyzję o powstaniu nowej parafii. Od września obok ks. proboszcza Zbigniewa Biernata pracę rozpoczęli ks. Mirosław Tragarz i ks. Wiesław Wysowski. Parafia sprawuje także opiekę nad kaplicą na Januszowej.

Rok 2014

Od 22-23.02.2014 r. to w młodej parafii czas szczególny – nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, oraz relikwii Św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Dzień 27.04.2014 r. to data kanonizacji naszego patrona Św. Jana Pawła II. 11.05.2014 r. podczas Mszy Św. ks. biskup ordynariusz Andrzej Jeż poświęcił plac pod budowę kościoła pw. Św. Jana Pawła II. Natomiast 20.10.2014 r. zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Z kolei 21.11.2014 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty budowę kościoła.

Rok 2015

W parafii już pracuje 4 księży. Przy parafii działają grupy: aspiranci, ministranci, lektorzy, schola dziecięca „Radosne Duszki”, schola młodzieżowa, kółko misyjne, DSM, schola młodzieżówa. Utworzono 17 Róż Różańcowych, jest Ruch Szensztacki, Żywa Droga Krzyżowa, chór parafialny, prowadzone są katechezy dla dorosłych, dyżuruje prawnik. Odpust parafialny przypada w niedzielę przed 22 października/ liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II/. W dniach 24/25. 10.2015r. Odbyła się I wizytacja kanoniczna w naszej parafii połączona z odpustem ku czci św, Jana Pawła II. Wizytacje przeprowadził ksiądz biskup Stanisław Salaterski.

Rok 2016

W kwietniu 2016r. pielgrzymi z Rzymu przywieźli kamień węgielny z Grobu św. Piotra, który 22 maja 2016 r. w czasie Mszy św. ks. biskup Andrzej Jeż wmurował w ściany budującej się świątyni.

Rok 2018

Ten rok zapisał się w historii naszej parafii szczególnie, gdyż dnia 21.10.2018 r. po czterech latach budowy został poświęcony kościół. Mszy św. przewodniczył biskup diecezjalny Andrzej Jeż. Obecnie trwają prace nad wystrojem nowego kościoła.

Rok 2019

Dziedzictwo naszego świętego Patrona Jana Pawła II, Jego życie wiarą i miłością Boga oraz drugiego człowieka, jest dla naszej wspólnoty parafialnej inspiracją w drodze do świętości. Tak została powołana 27.10. 2019 r. pierwsza w diecezji Chorągiew Rycerzy św. Jana Pawła II. Tworzący ją mężczyźni różnego wieku oraz stanów poprzez modlitwę i formację pod opieką ks. kapelana, którym jest Proboszcz parafii ks. Zbigniew ożywiają postać św. Papieża Polaka.

Rok 2020

Pomoc i opieka nad chorymi i ubogimi jest jedną z podstawowych misji Kościoła. Aby jak najlepiej wypełnić to zadanie, które Zbawiciel polecił swoim uczniom dn. 1.03.2020 r. powstał w naszej parafii Oddział “Caritas” niosący pomoc wszystkim potrzebującym.

10.11.2020 r. W świątyni od strony południowej zamontowano nowy witraż ukazujący kard. Wojtyłę koronującego cudowną figurę Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Poszczególne daty upamiętniają związek kard. Wojtyły – św. Jana Pawła II z ziemią limanowską. Fundatorem jest ks. Proboszcz, który u stóp Pani limanowskiej dojrzewał w powołaniu do posługi ludowi Bożemu.

Rok 2021

12.02.2021 r. Spowiedź święta to szczególne miejsce spotkania się ludzkiej duszy z niezgłębionym Miłosierdziem Bożym. Dla godnego sprawowania tego sakramentu i komfortu penitentów wykonano duży, zamykany konfesjonał będący wielkim ułatwieniem zwłaszcza dla osób starszych.

27.04.2021 r. W 7. rocznicę kanonizacji Papieża Jana Pawła II, świątynię upiększyły dwa boczne ołtarze poświęcone Matce Bożej Nieustającej Pomocy oraz Miłosierdziu Bożemu.

20.06.2021 r. Założono kolejny witraż nawiązujący do szczególnej więzi Papieża z Matką Bożą. Tym razem przedstawia św. Jana Pawła składającego złotą różę Matce Bożej Kalwaryjskiej.

7.09.2021 r. W miejscu, w którym  znajdowała się tymczasowa kaplica służąca wiernym nowo powstałej parafii, uświęconym modlitwą i posługą sakramentalną J.E. ks. Bp Andrzej Jeż dokonał poświęcenia małej kaplicy na plebanii. Obecna kameralna kaplica gromadzi na modlitwie wspólnotowej i indywidualnej kapłanów posługujących w parafii.

2.10. – 10.10.  2021 r. Dziejowe, ponieważ I Misje Parafialne ciągle rozwijającej się wspólnocie, której patronuje Papież Polak przeprowadził O. Zenon Burdak. O. Misjonarz umacniał naszą wiarę i ukazywał piękno życia z Bogiem w parafii, która jest “rodziną rodzin”.

12.10.2021 r. W formie nawiązującej do tzw. Rozety powstał kolejny witraż. Tym razem poświęcony Królowej Polski Matki Bożej Częstochowskiej. W myśl słów przepięknej pieśni o zakątku do którego powracać każdy wierzący Polak bardzo chce, umieszczono daty pobytu Ojca Św. Papieża z Polski na Jasnej Górze.

16/17.10.2021 r. Odbyła się II wizytacja kanoniczna w naszej parafii połączona z odpustem ku czci św. Jana Pawła II. Wizytacje przeprowadził “Ojcowskim sercem” ksiądz biskup Artur Ważny.

4.12.2021 r. W miejscu dotychczasowych konfesjonałów ustawiono nowe, mniejsze, które w swojej delikatności i intymności, zachęcają do częstego praktykowania sakramentu pokuty i pojednania.

Rok 2022

16.06.2022 r. Ulicami naszego osiedla odbyła się historyczna procesja “Bożego Ciała”. Jezus ukryty pod “przymiotami chleba”, niesiony przez ks. Prałata Proboszcza, po raz pierwszy odwiedził “nasze zagrody”. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej zbiegła się z 23. rocznicą pobytu św. Jana Pawła II na sądeckiej ziemi.

28.06.2022 r. Ustawiono w Domu Bożym ołtarz, który kryje w sobie misterium Wielkiego Czwartku oraz ambonę i chrzcielnicę. W tym samym stylu wykonano podstawę pod Krzyż święty i księgę Ewangelii.

14.08.2022 r. Kościół upiększyły kolejne witraże. Tym razem założono 12 mniejszych, które widnieją przy wejściu na balkony i nawiązują do 14 encyklik Ojca św. Jana Pawła II.

18.09.2022 r. Staraniem ks. Proboszcza i życzliwością Ojców Franciszkanów zostały nam przekazane, a następnie uroczyście wprowadzone do świątyni relikwie I stopnia pierwszych polskich misjonarzy męczenników z Pariacoto. Są nimi bł. Zbigniew Strzałkowski i pochodzący z naszej diecezji bł. Michał Tomaszek ur. 23.09.1960 r. w Łękawicy.

Rok 2023

25.03.2023 r. Nasza świątynia została przyozdobiona kolejnymi wirażami. Zamontowane w zakrystii stanowią swoisty “tryptyk”. W części “kapłańskiej” ukazana jest postać patrona Proboszczów – św. Jana Marii Vianneya Proboszcza Ars. W części przeznaczonej dla LSO umieszczono patrona LSO św. Dominika Savio. W środkowej części można zobaczyć pierwszych polskich misjonarzy męczenników z Pariacoto – bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i pochodzącego z naszej diecezji bł. Michała Tomaszka.

31.03.2023 r. W nawach bocznych ustawiono dwa ołtarze, które poświęcone są św. Michałowi Archaniołowi oraz św. Antoniemu.

2.04.2023 r. Z okazji 18. rocznicy śmierci papieża Polaka a naszego umiłowanego Patrona z kościoła wyruszyła procesja różańcowa z lampionami do figury św. Jana Pawła II na sądeckim rynku, która wpisuje się w organizowane w całej Ojczyźnie Marsze Papieskie jako wyraz hołdu Polaków dla świętego papieża oraz świadectwo jedności w obronie najważniejszych wartości.

30.09.2023 r. Zakończyła się trwająca niemalże rok peregrynacja obrazu i relikwii naszego Patrona św. Papieża Jana Pawła II Wielkiego. Ta “sztafeta” wiary i modlitwy rozpoczęła się w dniu Odpustu Parafialnego 16.10.2022 r. i stanowiła duchowe przygotowanie wspólnoty parafialnej na zbliżającą się konsekrację świątyni oraz okazję dla wielu naszych rodzin, osób i przyjaciół do wspólnotowej modlitwy w domach i mieszkaniach. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w to piękne duchowe wydarzenie otwierając swoje serca i domy oraz podzielili się swoimi świadectwami na kartach specjalnie przygotowanych na tę okoliczność ksiąg łask.

2.10.2023 r. W liturgiczne wspomnienie św. Aniołów Stróżów, nasz kościół został upiększony pierwszą częścią witraży, które zostały zamontowane w górnych oknach świątyni. Po prawej stronie od ołtarza kolejno umieszczona jest; św. Jadwiga Królowa, św. Kinga, św. Faustyna, św. Urszula Leduchowska, św. Joanna Beretta Mola, św. Teresa z Kalkuty. Po lewej stronie od ołtarza kolejno umieszczony jest; św. Maksymilian Kolbe, św. Adam Chmielowski, św. Rafał Kalinowski, św. Melchior Grodziecki, św. Jan Sankander, św. Jan z Dukli. Docelowo będą one przedstawiać prawie w całości świętych i błogosławionych Polaków, których do chwały ołtarzy wyniósł Ojciec Święty Jan Paweł II.

10.12.2023 r. Do naszej wspólnoty przybyła nowa, rzeźbiona w drewnie figurka św. Antoniego z Padwy. Została umieszczona w nawie bocznej na miejscu poprzedniej figurki, która trafiła do kaplicy w Januszowej.

Rok 2024

14.03.2024 r. Nasz kościół upiększyła ostatnia część witraży, które zostały zamontowane w kolejnych górnych oknach świątyni – po sam chór. Po prawej stronie od ołtarza następująco umieszczona jest; św. Edyta Stein, bł. Maria Angela Truszkowska, bł. Marcelina Darowska, bł. Karolina Kózka, bł. Julia Rodzińska, bł. Celestyna Faron. Po lewej stronie od ołtarza następująco umieszczony jest; bł. Roman Sitko, bł. Honorat Koźmiński, bł. Michał Kozal, bł. Edmunt Bojanowski, św. Ojciec Pio, św. Józef Sebastian Pelczar. Tym samym uwieńczono dzieło przyozdabiania Domu Bożego w witraże, które nie tylko zapewniają przepiękny wygląd świątyni, ale są swoistym oddzieleniem tego co święte (sacrum) od tego co świeckie (profanum).

15.03.2024 r. Tuż przed V Niedzielą Wielkiego Postu założono nowe, bardziej wyraziste i czytelne z subtelnymi kolorami stacje drogi krzyżowej, które zostały wykonane w formie płaskorzeźby. Będą pomagać parafianom oraz wszystkim pragnącym z żalem i współczuciem duchowo towarzyszyć Zbawicielowi w dźwiganiu krzyża na Kalwarię – zwłaszcza w czasie wielkopostnych nabożeństw.

17.04.2024 r. Po trzech dniach wytężonych prac i przy pomocy parafian, ustawiono długo wyczekiwaną nastawę ołtarzową, w której nad najważniejszym miejscem czyli tabernakulum widnieje w całej okazałości postać naszego ukochanego Patrona św. Papieża Jana Pawła Wielkiego.

25.04.2024 r. Dokładnie w swoje 40. urodziny, ks. Dariusz na ręce ks. Proboszcza ofiarował dla wspólnoty parafialnej bardzo cenną relikwię św. Jana Pawła II, którą otrzymał wraz z certyfikatem poświadczającym autentyczność od kard. Stanisława Dziwisza. Jest nią Liturgia Godzin, Tom II – czyli Brewiarz, którego używał Ojciec Święty. Zostanie on umieszczony w ołtarzu głównym w dniu uroczystej dedykacji świątyni.

26.04.2024 r. W ołtarzach bocznych znajdujących się w prezbiterium, zostały umieszczone nowe, wyrzeźbione figury Najświętszej Maryi Panny oraz Jej Przeczystego stróża czyli św. Józefa.

27.04.2024 r. W 10. rocznicę kanonizacji papieża Polaka przy udziale licznie zgromadzonych kapłanów z ks. Proboszczem i ks. Dziekanem na czele oraz rzeszy parafian, bp tarnowski Andrzej Jeż uroczyście dedykował nasz piękny nawiązujący bryłą do rzymskiej bazyliki kościół. W mensie ołtarzowej umieszczono relikwie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego pochodzącego z podtarnowskiej Zawady.