Początek

Pierwszym etapem powstania parafii była decyzja ówczesnego proboszcza Bazyliki Św. Małgorzaty w Nowym Sączu ks. Andrzeja Jeża o pozyskaniu działki pod budowę kościoła. Lokalizacja przyszłej parafii znalazła się nad rzeką Łubinką przy ul. Partyzantów. Zostały zakupione działki o powierzchniach 0,44 ha przy Partyzantów, 0,12 ha przy ul. Batalionów Chłopskich. Twórcą projektu koncepcyjnego zespołu sakralnego, a więc kościoła oraz plebani wraz z domem parafialnym został mgr inż. Grzegorz Ratajski z Tychów. Powierzchnia kościoła wraz z chórem, emporami oraz zakrystią to 844 m3. Budynek zaprojektowano jako jednonawowy z transeptem czyli nawą prostopadłą do osi kościoła oddzielającą część główną świątyni od prezbiterium. Kościół powstanie na planie krzyża i zyska charakter miejsca świętego w którym kontempluje się krzyż oczekując nadejścia Zbawiciela.

Rok 2010

Początkiem tworzenia się wspólnoty można przyjąć dzień 30.10.2010 r. Tego dnia
w związku z zakończeniem Misji Świętych w parafii Św. Małgorzaty odbyła się Droga Krzyżowa ulicami miasta. Uczestniczyło w niej około 2,5 tysiąca wiernych. Wyruszono z Bazyliki w stronę osiedli: Barskie i Westerplatte niosąc na swoich ramionach ważący ponad 100 kg, wysoki na 4 metry drewniany Krzyż. Krzyż Misyjny niesiony był przez przedstawicieli poszczególnych stanów: mężczyzn, młodzież, kapłanów i małżeństwa. Po dotarciu na miejsce budowy nowego kościoła nastąpił obrzęd poświęcenia i adoracji Krzyża Misyjnego. 24/25.12.2010 r. w noc Bożego Narodzenia pod tym krzyżem celebrowana była pierwsza pasterka.

Rok 2011

W Wielką sobotę (2011 r.) nad Łubinką miało miejsce błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny. Maj 2011 r. to ponowne wspólne spotkania przy krzyżu i pod przewodnictwem kapłana odprawiane nabożeństwa majowe szczególnie w intencji prac związanych z przygotowaniem dokumentacji budowy nowego kościoła. W niedzielę 8 maja 2011 r. na placu przy Krzyżu celebrowana była Msza Św. dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II (01.05.2011 r.), który został patronem powstającej parafii. W czerwcu 2011 r. w Starym Sączu ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie Krwi bł. Jana Pawła II ks. Zbigniewowi Biernatowi.

Rok 2012

Dnia 23.02.2012 r. – rozpoczęto budowę kaplicy przy ul. Partyzantów, w której na czas budowy kościoła celebrowane będą nabożeństwa. Zaś 14.10.2012 r. na Jasnej Górze odbyło się uroczyste poświęcenie dzwonu Jana Pawła II. Ten dar ufundowany został przez Spółkę Sądeckie Wodociągi. Poświęcenia dokonał ks. biskup Andrzej Jeż. W noc Bożego Narodzenia 2012 r. odbyła się kolejna pasterka już w murach kaplicy. Kaplica organizacyjnie należała jeszcze do parafii Św. Małgorzaty, ale odprawiane były już tu regularnie Msze Św.i nabożeństwa.

Rok 2013

Podczas nabożeństwa majowego (03.05.2013 r.) wierni modlili się przed obrazem Matki Bożej Pocieszenia nawiedzającej naszą parafię. Dnia 06.08.2013 r. podczas odpustu ku czci Przemienienia Pańskiego w Parafii Św. Małgorzaty ks. biskup Andrzej Jeż ogłosił decyzję o powstaniu nowej parafii. Od września obok ks. proboszcza Zbigniewa Biernata pracę rozpoczęli ks. Mirosław Tragarz i ks. Wiesław Wysowski. Parafia sprawuje także opiekę nad kaplicą na Januszowej.

Rok 2014

Od 22-23.02.2014 r. to w młodej parafii czas szczególny – nawiedzenie obrazu Jezusa Miłosiernego, oraz relikwii Św. Siostry Faustyny i bł. Jana Pawła II. Dzień 27.04.2014 r. to data kanonizacji naszego patrona Św. Jana Pawła II. 11.05.2014 r. podczas Mszy Św. ks. biskup ordynariusz Andrzej Jeż poświęcił plac pod budowę kościoła pw. Św. Jana Pawła II. Natomiast 20.10.2014 r. zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Z kolei 21.11.2014 r. rozpoczęto wykopy pod fundamenty budowę kościoła.

Rok 2015

W parafii już pracuje 4 księży. Przy parafii działają grupy: aspiranci, ministranci, lektorzy, schola dziecięca „Radosne Duszki”, schola młodzieżowa, kółko misyjne, DSM, schola młodzieżówa. Utworzono 17 Róż Różańcowych, jest Ruch Szensztacki, Żywa Droga Krzyżowa, chór parafialny, prowadzone są katechezy dla dorosłych, dyżuruje prawnik. Odpust parafialny przypada w niedzielę przed 22 października/ liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II/. W dniach 24/25. 10.2015r. Odbyła się I wizytacja kanoniczna w naszej parafii połączona z odpustem ku czci św, Jana Pawła II. Wizytacje przeprowadził ksiądz biskup Stanisław Salaterski.

Rok 2016

W kwietniu 2016r. pielgrzymi z Rzymu przywieźli kamień węgielny z Grobu św. Piotra, który 22 maja 2016r. w czasie Mszy św. ks. biskup Andrzej Jeż wmurował w ściany budującej się świątyni.

Rok 2018

Ten rok zapisał się w historii naszej parafii szczególnie, gdyż dnia 21.10.2018r. po czterech latach budowy został poświęcony kościół. Mszy św. przewodniczył biskup diecezjalny Andrzej Jeż. Obecnie trwają prace nad wystrojem nowego kościoła.