Grupa Misyjna – I sobota miesiąca godzina 1000

Grupę misyjną prowadzi pani Bożena Sułkowska. Zapraszamy chętne dzieci do zaangażowania się w to piekne dzieło.