Kolędnicy misyjni 6.01.

II parafialne kolędowanie 28.01.

Międzyparafialna zabawa karnawałowa 12.02.

Płaskorzeźby stacji drogi krzyżowej 15.03

IV parafialna droga krzyżowa 16.03.

Sakrament bierzmowania w Bazylice św. Małgorzaty – ks. bp Leszek Leszkiewicz 21.03.

Rekolekcje oparte na “Samarytanach z Markowej” – ks. dr Piotr Cebula

Droga krzyżowa dziecka nienarodzonego