Galeria budowy kościoła

Budowa kościoła 2015 – 2018 rok