Ks. Proboszcz Zbigniew Biernat

Od 2013 r. Budowniczy i pierwszy proboszcz parafii

 

Ks. Marcin Kurmaniak

Wikariusz od 2019 r.

Ks. Dariusz Dziedziak 

Wikariusz od 2020 r.

Ks. Rafał Gakan

Wikariusz od 2021 r.

 

 

 

Księża, którzy pracowali w naszej parafii:

Ks. Wojciech Knutelski 2020-2021

Ks. Grzegorz Kiełbasa 2018-2020 (pomoc duszpasterska)

Ks. Mirosław Tragarz 2013-2020

Ks. Wiesław Wysowski 2013-2020

Ks. Daniel Bubula 2014-2015

Ks. Dariusz Mytych 2015-2019