Ks. Prałat Proboszcz Zbigniew Biernat

Od 2013 r. Budowniczy i pierwszy proboszcz parafii

 

Ks. Dariusz Dziedziak

Wikariusz od 2020 r.

Ks. Rafał Gakan

Wikariusz od 2021 r.

Ks. Rafał Orzech

Wikariusz od 2022 r.

 

Kapłani, którzy posługiwali w naszej parafii:

Ks. Marcin Kurmaniak 2019-2022

Ks. Wojciech Knutelski 2020-2021

Ks. Grzegorz Kiełbasa 2018-2020 (pomoc duszpasterska)

Ks. Mirosław Tragarz 2013-2020

Ks. Wiesław Wysowski 2013-2020

Ks. Daniel Bubula 2014-2015

Ks. Dariusz Mytych 2015-2019