Ks. Proboszcz Zbigniew Biernat

Od 2013 r. Budowniczy i pierwszy proboszcz parafii

Ks. Marcin Kurmaniak

Wikariusz od 2019 r.

Ks. Dariusz Dziedziak 

Wikariusz od 2020 r.

Ks. Grzegorz Kiełbasa

Pomoc duszpasterska od 2018 r.

 

Księża, którzy pracowali w naszej parafii:

Ks. Mirosław Tragarz 2013-2020

Ks. Wiesław Wysowski 2013-2020

Ks. Daniel Bubula 2014-2015

Ks. Dariusz Mytych 2015-2019