Kierując się dostrzeżonymi u parafian charyzmatami o ukierunkowaniu charytatywnym, ich możliwościami osobowymi, zdrowotnymi i czasowymi, ich gotowością do podjęcia służby oraz żywotnym zjednoczeniem z Chrystusem przez intensywne życie eucharystyczne w miesiącu marcu 2020r z inicjatywy proboszcza został powołany Parafialny Zespół Caritas.

 

Osobowy skład zespołu został zatwierdzony przez CARITAS diecezjalną

ks. Biernat Zbigniew  Proboszcz Przewodniczący
Konopczyk Emilian Zastępca
Majerczyk Teresa sekretarz
Węglowska Iwona sekretarz
Marzec Monika skarbnik
Borkowski Kazimierz czynny członek zespołu
Czarnecka-Konopczyk Maria czynny członek zespołu
Czelusta Agata czynny członek zespołu
Małek Beniamin czynny członek zespołu
Obrzut Andrzej czynny członek zespołu
Płaneta Sylwester czynny członek zespołu
Sadowy Dorota czynny członek zespołu
Sekuła Agnieszka czynny członek zespołu
Sekuła Dariusz czynny członek zespołu
Stabrawa Andrzej czynny członek zespołu
Stabrawa Anna czynny członek zespołu
Szczypuła Maria czynny członek zespołu
Świerad Eugeniusz czynny członek zespołu
Świerad Janina czynny członek zespołu
Tokarczyk Urszula czynny członek zespołu
Wróblewska Maria czynny członek zespołu

 

Członkowie czynni to tacy, którzy angażują się stale w pracę wolentariacką, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych
i informacyjnych, troszczą się o funkcjonowanie zespołu i stanowią “rdzeń” PZC

 

Ustalono dyżury członków Parafialnego Zespołu Caritas: w drugi  czwartek miesiąca w godzinach 1630 do 1730 w pomieszczeniu biblioteki parafialnej.

 

Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas raz na kwartał w drugi czwartek miesiąca o godzinie 1730 po Mszy św.