Kierując się dostrzeżonymi u parafian charyzmatami o ukierunkowaniu charytatywnym, ich możliwościami osobowymi, zdrowotnymi i czasowymi, ich gotowością do podjęcia służby oraz żywotnym zjednoczeniem z Chrystusem przez intensywne życie eucharystyczne w miesiącu marcu 2020r z inicjatywy proboszcza został powołany Parafialny Zespół Caritas.

 

Osobowy skład zespołu został zatwierdzony przez CARITAS diecezjalną

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS:

Ks. Biernat Zbigniew – przewodniczący

Konopczyk Emilian – zastępca

Majerczyk Teresa – sekretarz

Węglowska  Iwona – sekretarz

Marzec Monika – skarbnik

Adasiewicz Elżbieta – czynny członek zespołu

Borkowski Kazimierz – czynny członek zespołu

Czarnecka – Konopczyk Maria – czynny członek zespołu

Czelusta Agata – czynny członek zespołu

Kociołek Agata – czynny członek zespołu

Małek Beniamin – czynny członek zespołu

Najduch Wioletta – czynny członek zespołu

Obrzut Andrzej – czynny członek zespołu

Płaneta Sylwester – czynny członek zespołu

Sadowy Dorota – czynny członek zespołu

Sekuła Agnieszka – czynny członek zespołu

Sekuła Dariusz – czynny członek zespołu

Stabrawa Anna – czynny członek zespołu

Stabrawa Andrzej – czynny członek zespołu

Szczypuła Maria – czynny członek zespołu

Świerad Eugeniusz – czynny członek zespołu

Świerad Janina – czynny członek zespołu

Tokarczyk Urszula – czynny członek zespołu

Wróblewska Maria – czynny członek zespołu

Członkowie czynni to tacy, którzy angażują się stale w pracę wolontariacką, uczestniczą w spotkaniach organizacyjnych
i informacyjnych, troszczą się o funkcjonowanie zespołu i stanowią “rdzeń” PZC

 

Ustalono dyżury członków Parafialnego Zespołu Caritas: w IV czwartek miesiąca w godzinach 18 do 19 w pomieszczeniu biblioteki parafialnej.

 

Spotkanie Parafialnego Zespołu Caritas raz na kwartał w drugi czwartek miesiąca o godzinie 1730 po Mszy św.