PODZIAŁ NA GRUPY KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA Z KLAS 8


 

 

Informacje dla kandydatów do bierzmowania z klas 7 i 8

  • Opiekę duszpasterską nad kandydatami do bierzmowania w naszej parafii pełni ks. Rafał Orzech.
  • Kandydatów w klasie 7 szkoły podstawowej obowiązuje: uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu roku (różaniec, roraty, drogi krzyżowe, majówki) i  katechezie w szkole zakończone egzaminem z wiedzy religijnej (zielony katechizm);
    oraz 9 pierwszych piątków miesiąca (Msza Święta+Komunia Święta) zapisywanych w dzienniczku kandydata. Dla przypomnienia, czym są pierwsze piątki i jak prawidłowo je wypełniać prosimy o zapoznanie się z krótkim filmem: https://www.youtube.com/watch?v=qfYw-LzlO_o
    Zapisy dla kandydatów z klasy 7 obywają się początkiem roku szkolnego w terminie podanym przez ks. Proboszcza na ogłoszeniach.
  • “Egzamin ten jest składany przed dekanalnym lub diecezjalnym wizytatorem nauki religii w obecności swojego katechety, rodziców i księdza proboszcza. Za przygotowanie uczniów do egzaminu odpowiada katecheta uczący kandydatów do bierzmowania w szkole. Podstawą wiedzy religijnej jest nowy „Katechizm bierzmowanych” wydany przez Wydawnictwo „Biblos” (2018). Ponadto uczniowie uczestniczą w swoich parafiach w pierwszych piątkach miesiąca”.

 

  • Kandydatów w klasie 8 szkoły podstawowej obowiązują: katecheza w szkole, comiesięczne spotkania w małych grupach wyznaczonych przez księży opiekunów, comiesięczne celebracje Mszy Świętych (ostatnia niedziela miesiąca o 9:30), uczestnictwo w nabożeństwach w ciągu roku (niedzielna Msza jest priorytetem!); 9 pierwszych piątków miesiąca oraz inne nabożeństwa w ciągu roku liturgicznego (różaniec, roraty, drogi krzyżowe, majówki).

 

W jakiej parafii przyjmujemy sakrament bierzmowania?

  • Zasadniczo sakrament bierzmowania przyjmujemy w parafii zamieszkania. Jeśli ktoś z poza parafii chce przyjąć sakrament bierzmowania w naszej parafii wymagane jest “pozwolenie” na udzielenie sakramentów poza parafią zamieszkania oraz zgoda księdza proboszcza.
  • Do przyjęcia sakramentu bierzmowania wymagane jest złożenie pisemnej deklaracji przez kandydata oraz dostarczanie zaświadczenia przyjęcia chrztu świętego z parafii, w której był on udzielony.

 

Kryteria dopuszczenia do bierzmowania

“Bierzmowanie jest sakramentem wiary, stąd wiara kandydata jest podstawowym kryterium dopuszczenia do bierzmowania. Wiara ta wyraża się:
– w świadomej deklaracji przyjęcia sakramentu;
– w systematycznym i przykładnym uczestnictwie w lekcjach religii w szkole, katechezach okolicznościowych i celebracjach przy parafii;
– w spełnianiu praktyk religijnych (m.in. uczestnictwo w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, przystępowanie z okazji pierwszych piątków miesiąca do sakramentu pokuty i pojednania oraz przyjmowanie w tym dniu Komunii świętej);
– w uczestnictwie w „Triduum” przed bierzmowaniem;
– w nienagannej postawie religijno-moralnej;
– w pozytywnie zdanym egzaminie”.

 

Wybór imienia do bierzmowania

“Zaleca się podkreślenie ścisłego związku pomiędzy chrztem świętym a bierzmowaniem poprzez zachowanie imienia chrzcielnego jako imienia z bierzmowania. Uzasadnieniem zmiany imienia z chrztu świętego na inne jest przede wszystkim brak związku tego imienia z chrześcijańskim patronem. Kryterium wyboru imienia nie może być jego atrakcyjność, lecz świadectwo życia oraz wartości, które propagowali wybrani święci lub błogosławieni. Kandydaci powinni dobrze zapoznać się z życiorysem swojego patrona oraz zatwierdzić swój wybór u katechety szkolnego”.

 

Kto może być świadkiem bierzmowania?

“Zaleca się również, aby świadkiem bierzmowania był ktoś z rodziców chrzestnych, przy czym powinny to być osoby w dalszym ciągu wierzące i praktykujące. Świadkiem może być osoba, która ukończyła 16. rok życia, jest katolikiem wierzącym i praktykującym oraz przyjęła sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Świadek, który nie jest znany proboszczowi kandydata do bierzmowania jest zobligowany do dostarczenia stosownego zaświadczenia z parafii, z której pochodzi”.

 

 

 

*Cytaty zaczerpnięte z dokumentu: PRZYGOTOWANIE I KRYTERIA DOPUSZCZENIA DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA OBOWIĄZUJĄCE W DIECEZJI TARNOWSKIEJ