APDC jest zorganizowaną formą apostolstwa Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, które zostało założone przez bł. Honorata Koźmińskiego i Matkę Wandę Olędzką w 1889 roku w Zakroczymiu.
APDC powstało jako odpowiedź na liczne prośby kierowane do Zgromadzenia Sióstr ze strony osób świeckich, zainteresowanych współpracą w zakresie naszego charyzmatu. Zgromadzenie rozeznało tę sytuację jako nowy znak czasu i nowe wezwanie apostolskie. Decyzja o podjęciu tej formy apostolskiej działalności Zgromadzenia zapadła w roku 1983. Dwa lata później (1985) przyjęto dla niej nazwę: Apostolskie Dzieło Pomocy dla Czyśćca. Znalazło to następnie odzwierciedlenie w Konstytucjach Zgromadzenia, zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską, które stanowią prawną podstawę jego istnienia. Pierwsi członkowie włączyli się formalnie do Dzieła w 1985 r.
Od 1 stycznia 2011 przyjęto nową nazwę: Apostolstwo Pomocy Duszom Czyśćcowym (APDC).2. Członkowie APDC stanowią duchową rodzinę Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Dniem szczególnej wzajemnej łączności między członkami APDC i Siostrami jest każdy poniedziałek. Siostry w tym dniu modlą się w intencji wszystkich członków zarówno żyjących, jak i zmarłych, członkowie zaś modlą się za siostry i o nowe powołania do Zgromadzenia.
Okazją do zapoznania się ze Zgromadzeniem jest kontakt listowy, mailowy oraz bezpośredni zwłaszcza podczas rekolekcji, dni skupień organizowanych dla członków Apostolstwa, a także odwiedzin Centrum APDC. Osobą odpowiedzialną za APDC na terenie Polski i poza jej granicami jest jedna z sióstr Zgromadzenia, która w jego imieniu współpracuje z członkami Apostolstwa i zajmuje się ich formacją.

Patronowie APDC

Patronami Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym są:

  • Matka Boża Pośredniczka Łask (święto obchodzone jest w Zgromadzeniu 7 maja)
  • św. Józef (19 marca)
  • bł. Honorat Koźmiński (założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśccowych w Polsce) – 13 października
  • bł. Maria od Opatrzności (założycielka francuskiego zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, wspomnienie liturgiczne 7 lutego)

Dni świąt i wspomnień liturgicznych Patronów dają kolejną sposobność do ożywiania wzajemnej duchowej więzi między Członkami APDC i siostrami Zgromadzenia.

ŹRÓDŁO: https://apdc.wspomozycielki.pl/czym-jest-apostolstwo-pomocy-duszom-czysccowym/

 

LISTA OSÓB NALEŻĄCYCH DO APDC W NASZEJ PARAFII od 9.11.2015R.

Nazwisko i imię
1. Ks. Zbigniew Biernat
2. Kopieńska Teresa
3. Wyżkiewicz Helena
4. Bochniarz Eleonora
5. Janeczek Teresa
6. Zwierkowska Maria
7. Sowa Bogumiła – ANIMATOR     
8. Tokarz Józef
9. Darowska Julia
10. Pietrzak Janina
11. Chochla Barbara
12. Zygmunt Kunegunda
13. Kowalczyk Franciszka
14. Rębilas Barbara
15. Zygmunt Małgorzata
16. Gródek Teresa
17. Gródek Adam
18. Trojan Elżbieta
19. Wajda Antonina
20. Nowak Lidia
21. Mężyk Krystyna
22. Pajor Barbara
23. Nieć Bożena
24. Kowalczyk Henryka
25. Stanek Władysława
26. Zwolak Mieczysław
27. Król Jadwiga
28. Krok Maria
29. + Pajor Jerzy
30. Mężyk Stanisław
31. Sejut Jadwiga
32. Sejut Jan
33. Kuźma Danuta
34. Dudziak Adrianna
35. Dudziak Teresa
36. Bochniarz Czesław
37. Kościółek Juliusz
38. Janus Danuta
39. Sopata Stanisława
40. Klimek Stanisława
41. Nowak Edward
42. Kroczek Dominika
43. Nowak Barbara
44. Klatka Katarzyna
45. Wójcik Barbara
46. Cebula Franciszka
47. Mliczek Zofia
48. Brzyk Maria
49. Wąsowicz Maria
50. Wąsowicz Ciuła Anna
51. Zapiór Grażyna
52. Popiela Stanisława
53.Czarnecka-Konopczyk Maria
54. Klimek Janina
55. Konicki Jóżef
56. Konicka Maria
57. Obrzut Andrzej
58. Obrzut Bożena
58. Wilk Adam
59. Żuchowicz Maria
60. Klimczak Janina
61. Prusak Zofia
62. Ruchała Lucyna
63. Citak Zofia
64. Prusak Marta
65. Łukasik Rozalia
66. Fedko Dorota
67. Wańczyk Danuta
68. Szczepaniak Piotr
69. Basiaga Zofia
70. Janus Justyn
71. Bodziony Aniela
72. Bodziony Kazimierz
73. Jankiewicz Zofia
74. Jankiewicz Andrzej
75. + Kęska Maria
76. Biel Stanisława
77. Talar Teresa
78. Obrzut Celina
79. Michalik Maria
80. Malik Ewa
81. Wróblewska Maria
82. Rusinek Helena
83. Kulak Halina
84. Mirek Maria
85. Wańczyk Aniela
86. Obrzut Teresa
87. Kołodziej Elżbieta
88. Kołodziej Anna
89. Szczurek Agnieszka
90 Bałuszyńska Apolonia
91. Sekuła Agnieszka
92. Sekuła Dariusz
93. Udziela Stefania
94. Wysowska Maria
95. Grybel Stanisława
96. Grybel Adam
97. Smajdor Zofia
98. Wańczyk Lucyna
99. Stukin Halina
100. Kożuch Anna
101. Kożuch Paweł
102. Mucha Barbara
103. Wańczyk Małgorzata

Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą Krzyżową, ofiaruję Ci przez ręce Matki Niepokalanej moje modlitwy i prace, radości, trudy i cierpienia w intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, gdzie Ty wyraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.